ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลพื้นฐาน


              โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)  ตั้งอยู่เลขที่  168  หมู่ที่  1  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  13170

              โทรศัพท์   0 – 3527 – 1352  โทรสาร   0 – 3527  - 1123  
              Webblog : http://www.phanomyong.blogspot.com
              e-mail : wangnoi_school @ hotmail
              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
              เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  
       
  
               รูปเสมาธรรมจักร แสดงสังกัดของโรงเรียน         
               รูปดอกบัว หมายถึง ชื่อหมู่บ้านบัวชม ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของโรงเรียน เป็นแหล่งของดอกบัวที่สวยงาม
               อักษรย่อ  ว.พ.
               ปรัชญาโรงเรียน  ความรู้คู่คุณธรรม    กิจกรรมเสริม
               สีประจำโรงเรียน    น้ำเงิน    -    ชมพู
                               น้ำเงิน    คือ    ความเข้มแข็ง   อดทน
                               ชมพู      คือ    ความรัก   ความสามัคคี
               ดอกไม้ประจำโรงเรียน   ชมพูพันธุ์ทิพย์

มีเขตพื้นที่บริการ  15  หมู่บ้าน  17  โรงเรียน  ได้แก่
               ตำบลชะแมบ  หมู่  1, 2, 3 และ 4  ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีประชา โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา  โรงเรียนกลางคลอง 27 และโรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์
               ตำบลหันตะเภา  หมู่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำแดง
               ตำบลลำตาเสา หมู่ 1, 4, 10 และ 12 ได้แก่ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวัดบ้านช้าง และโรงเรียนบ้านกระทุ่มลาย
               ตำบลบ่อตาโล่ หมู่ 4 และ 5 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ โรงเรียนมุสลิมบำรุง และโรงเรียนวัดศิวาราม
               ตำบลข้าวงาม หมู่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดธรรมจริยา
               ตำบลสนับทึบ หมู่ 6 ได้แก่ โรงเรียนคอตันคลอง 27
               ตำบลวังจุฬา หมู่ 1 และ 4 ได้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดลำพระยา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น