ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙



           1. ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมฯคลิก >>ดูรายละเอียด 
           2. เอกสารสอบราคา คลิก >>ดูรายละเอียด
           3. คุณลักษณะรายการ คลิก >>ดูรายละเอียด
               ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (งานฝ้า, งานหลังคา, งานพื้น)


           1. ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมฯคลิก >>ดูรายละเอียด 
           2. เอกสารสอบราคา คลิก >>ดูรายละเอียด
           3. คุณลักษณะรายการ คลิก >>ดูรายละเอียด
               ลงวันที่ 23 มกราคม 2558

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันอาเซียน



          เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มาจัดงานวันอาเซียน  ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมากๆ 

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รับรางวัลชมเชย หนังสั้น เรื่อง ภาษาอาเซียน จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์

รับรางวัลชมเชย หนังสั้น เรื่อง ภาษาอาเซียน 
 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์



          ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คุณครูเกียรติศักดิ์ เพ็ญพาน ครูผู้ฝึกสอน และนางสาวอารียา  งามจิตต์  ตัวแทนนักเรียน ได้เข้ารับรางวัล การประกวดหนังสั้น เรื่องภาษาอาเซียน  จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการภาพและพิทักษ์  โดยได้รับรางวัลชมเชย

เหรียญทองแดง กีฬาวูซู กรมพลศึกษา จ.เพชรบูรณ์

เหียญทองแดง
กีฬาวูซู กรมพลศึกษา จ.เพชรบูรณ์


          นายโชคชัย จุลพรม นักเรียนชั้น ม.6/1  ได้เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาวูซู  ของกรมพลศึกษา ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  โดยมีคุณครูเตชิต  เลี้ยงพงศ์วัฒนากิตติกุล  เป็นผู้ควบคุมฝึกซ้อม

เข้าร่วม งาน To Be No.1 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 15 ก.ค.57

 To Be No.1 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 


          ในวันที่  15 กรกฏาคม  2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียน  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ไปชมงาน  To Be No.1 ณ อิมแพค เมืองทองธานี นักเรียนได้รับความสนุกสนานกันเป็นอย่างมาก



แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดศรีประชา 10-7-57

แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดศรีประชา 

     
ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนของเรา คณะครู และบุคลากร  นักเรียน  ได้ร่วมกันทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา  ณ  วัดศรีประชา  ซึ่งเป็นวัดที่พวกเราชาว ว.พ. ได้นำเทียนไปถวายทุกๆ ปี  ก็ขอนำบุญกุศลในครั้งนี้มาฝากพวกเราทุกๆ คน จ้า


 

อบรม กบสัญจร

อบรม กบสัญจร 

          ในวันที่  5 กรกฎาคม 57 คุณครูเกียรติศักดิ์  เพ็ญพาน ได้นำนักเรียนไปอบรม โครงการกบสัญจร  ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการตัดต่อภาพยนต์ และการถ่ายรูป  นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้ และความสนุกสนานอีกมากมาย

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2557  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรักในคณิตศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
                 
            วันนี้ ตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคม 2557  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม  เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  และหลังจากกิจกรรมเดินสวนสนามเสร็จ  ลูกเสือ ได้ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประโยชน์  โดยการพัฒนาเขตพื้นที่ในโรงเรียน

ชมนิทรรศการอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย

ชมนิทรรศการอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย

          27 มิ.ย. 57 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนทุกคนเข้าชมนิทรรศการอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ(FB)

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่


             ในวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และรวมด้วยกิจกรรมวันภาษาไทย  เดิมทีต้องจัดในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี  แต่ปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพร้อมกัน  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนหลายๆ คนเป็นอย่างมาก

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู


           ปีนี้ ทางโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 26 มิ.ย. 57  โดยมีทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมงานกันหนาแน่น  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
          ทุกๆ วันที่ 26 มิถุนายน  ของทุกๆ ปี ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คุณครู และบุคลากร อย่างดีมาก

การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การติดตาม  ตรวจสอบ  
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด


          เนื่องด้วยเมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2557  ทางโรงเรียนได้รับการติดตาม  ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด  โดยมีการประเมิน 8 องค์ประกอบ  และการประเมิน  15  มาตรฐาน  65  ตัวบ่งชี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มอบของขวัญวันปีใหม่ แด่คณะกรรมการสถานศึกษา

แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดเพชรบุรี นักเรียน LD


วันคริสต์มาส 2014 25 ธ.ค. 56

พิธีเปิด การแข่งขันกรีฑา ปาริชาติเกม 19 ธ.ค. 56