ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน "คืนสู่เหย้าชาว ว.พ."


1 ความคิดเห็น: