ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมพลังแห่งการตื่นรู้

กิจกรรมพลังแห่งการตื่นรู้
ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น