ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมงาน ประชาคมอาเซียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2555
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
ได้จัดกิจกรรมประชาคมอาเซียน มีการจัดกิจกรรมของแต่ละประเทศ รวม  10 ประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และข้อมูลต่างๆ ของแต่ละประเทศ เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
คลิกดูภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ได้ที่นี่ครับ(FB)
หรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น