ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ"แยกกล่อง ลดขยะ"

ดำเนินงานโดย "ชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม"
      ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัทผู้ผลิตกล่องสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการคัดแยกและรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วจากผู้บริโภคนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล สร้างความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น