ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รับรางวัลชมเชย หนังสั้น เรื่อง ภาษาอาเซียน จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์

รับรางวัลชมเชย หนังสั้น เรื่อง ภาษาอาเซียน 
 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์          ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คุณครูเกียรติศักดิ์ เพ็ญพาน ครูผู้ฝึกสอน และนางสาวอารียา  งามจิตต์  ตัวแทนนักเรียน ได้เข้ารับรางวัล การประกวดหนังสั้น เรื่องภาษาอาเซียน  จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการภาพและพิทักษ์  โดยได้รับรางวัลชมเชย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น