ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 2

ประกาศโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) 
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2555 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น