ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 จ.ระยอง


โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ร่วมเข้าแข่งขัน 4 รายการ ตอนนี้ทราบผล 3 รายการ จากกลุ่มสาระศิลปะ ได้เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ
เหรียญทอง 1 เหรียญ จากรายการ วาดภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ปลาย
   ผู้แข่งขัน นายปิยะพล เครือเพิ่มกุล
 เหรียญเงิน 1 เหรียญ รวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น 
   ผู้แข่งขัน ดญ.น้ำฝน พยุงวงษ์ ด.ญ.จิณณพัต ระยับศรี ด.ญ.มัลลินีย์ กันยาโม้
เหรียญทอง 1 เหรียญ ภาษาไทยเอกรงค์ ระดับ ม.ปลาย 
   ผู้แข่งขัน  นางสาววัลลภา บุญถนอม
                           
ทุกรายการ ผู้ฝึกสอน คุณครูอรทัย โพธิเวชกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น