ประกาศ ทางโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์) จัดทำ เว็บบอร์ด "รุ่น" เพื่อเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.go-th.com/wp (เว็บบอร์ดอยู่ในช่วงทดลองใช้ครับ)

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
          ทุกๆ วันที่ 26 มิถุนายน  ของทุกๆ ปี ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คุณครู และบุคลากร อย่างดีมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น